افزایش اعزام های نوروزی به عتبات عالیات

حرم امام حسین

سازمان حج و زیارت با هدف فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای مشتاقان سفرهای زیارتی اعزام های نوروزی به عتبات عالیات را افزایش خواهد داد.

ادامه خواندن افزایش اعزام های نوروزی به عتبات عالیات