شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ۱۲۰ نفر دیگر در راهپیمایی بازگشت

شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ۱۲۰ نفر دیگر در راهپیمایی بازگشت

یک فلسطینی در «راهپیمایی بازگشت» توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسید و ۱۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

ادامه خواندن شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ۱۲۰ نفر دیگر در راهپیمایی بازگشت